Laanhuizen

Een rustige middenstandswijk uit begin jaren '60, gelegen nabij het Stadspark. De straten zijn genoemd naar het verzet, maar de naam van de wijk zelf is een verwijzing naar het 'Buurtschap Laanse Huisen', waar voor het eerst melding van wordt gemaakt op een oude kaart uit 1781. (ZIE pagina HISTORIE) Na 2000 is er door nieuwbouw (stadsvilla's) meer instroom van gezinnen met kinderen op gang gekomen, wat de samenstelling van de wijk meer gemêleerd maakt. De Wijkraad Laanhuizen behartigt sinds begin jaren '80 de belangen van de wijk (leefbaarheid) en geeft na jaren een gezamenlijke buurtkrant met de bewonersorganisatie van de Grunobuurt-noord te hebben uitgegeven, nu een eigen Nieuwsbrief uit. Deze website is een aanvullend medium om de wijk te informeren...

Tips voor thuiszorggesprek

Iedereen die ondersteuning op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) aanvraagt krijgt te maken met een zogeheten keukentafelgesprek. In zo’n gesprek wordt vastgesteld aan welke hulp behoefte bestaat en in welke omvang die hulp kan worden verstrekt. Dit gesprek is dus zeer belangrijk voor uw persoonlijk belang en het is dus noodzakelijk om goed beslagen ten ijs te komen. Ga daarom uit van een goede voorbereiding en weet wat uw rechten zijn bij een dergelijk gesprek.
Informatie en tips vindt u op: https://www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-sectoren/senioren/hulp-en-advies/bezuinigingen-thuiszorg/?utm_source=emark&utm_medium=email&utm_campaign=campaign-nieuwsbrief-19-oktober

Functieverandering van het kantoorgebouw van MEE aan de Koeriersterweg

Aan de Koeriersterweg 26A staat een kantoorpand dat in gebruik is bij de Stichting MEE. Begin 2017 zal MEE verhuizen naar een andere locatie. Het oude pand zal wonen als nieuwe bestemming krijgen. Het initiatief hiervoor ligt bij Waarborg Vastgoed (www.waarborgvastgoed.nl) in samenwerking met bouwbedrijf Plegt Vos (www.plegt-vos.nl ). Architectuurbureau SKETS (www.skets.nl) heeft het ontwerp gemaakt voor dit nieuwe wooncomplex onder de naam Tabakko. Op 29 juli 2016 is bij de gemeente Groningen een aanvraag omgevingsvergunning voor dit project ingediend. Deze aanvraag staat 1luchtfotogeregistreerd onder nummer 201672040. Waarborg Vastgoed zal in de komende tijd een informatiebijeenkomst voor omwonenden organiseren. Bijgevoegde informatie: - Brief Waarborg Vastgoed d.d. 17 juli 2016
- tekening actuele bestemmingsplan Groningen Oud-Zuid
- relevante bouwbepalingen
- luchtfoto

12.2.2 Gebouwen: Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen.
a. de gebouwen mogen uitsluitend binnen het als zodanig op de kaart aangegeven bouwvlak worden gebouwd;
b. de maximale goot- en/of bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan op de kaart is aangegeven;
c. daar waar een maximaal bebouwingspercentage op de kaart is aangegeven mag het bebouwingspercentage ten hoogste het op de kaart aangegeven bebouwingspercentage bedragen;
d. daar waar geen maximaal bebouwingspercentage op de kaart is aangegeven mag het bebouwingspercentage ten hoogste 100% bedragen.
12.2.3 Bouwwerken, geen gebouw zijnde: Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, gelden de volgende bepalingen:
a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag op het voorerf niet meer dan 1 meter bedragen en op het zij- en achtererf niet meer dan 2 meter;
b. de hoogte van de overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag niet meer dan 5 meter bedragen.

Lees meer...

Gemeente Groningen start anoniem telefonisch advies bij financiële problemen

Vanaf maandag 5 september start de Groningse Kredietbank (GKB) van de gemeente Groningen met een proef voor inwoners om anoniem advies te vragen bij financiële problemen. Elke maandag en woensdag kan tussen 13.00 - 14.00 uur gebeld worden met (06) 51 50 82 02.
De proef met het anonieme spreekuur loopt tot en met eind november 2016.

Om de drempel te verlagen om hulp te zoeken bij financiële problemen start de gemeente Groningen dit anonieme telefonisch spreekuur. Het is vooral bedoeld voor inwoners die niet durven langskomen op het dagelijkse spreekuur of geen hulp zoeken bij een WIJ-team in de buurt. Naast deze proef is er ook het dagelijkse inloopspreekuur van de GKB. Inwoners kunnen hier elke werkdag zonder afspraak terecht van 9.00 – 12.00 uur aan het Harm Buiterplein 1 voor informatie en advies over schuldhulpverlening. Meer informatie over schuldhulpverlening op: www.gemeente.groningen.nl/gkb

Start installatie zonnepanelen voor buurtbewoners op Alfa-college in zicht!

1zonnepaneelLAANHUIZEN - Bijna een jaar geleden hielden we (lokale energiecoöperatie Grunneger Power en het Alfa-college) onze eerste informatiebijeenkomst over de Alfa Postcoderoos: het gezamenlijke zonnedak op het Alfa-college. Nu is het zover: de plaatsing van de zonnepanelen op het Alfa-college gaat bijna van start! Aankomende maand zal onze Groningse zonnepanelenleverancier Enie.nl de 352 zonnepanelen van de 47 deelnemers gaan installeren. De zonnepaneleninstallatie zal ieder jaar bijna 80.000 kWh aan stroom opwekken. Na het plaatsen van de panelen zal het gezamenlijke zonnedak officieel geopend worden. Wij houden alle deelnemers op de hoogte van de datum van deze feestelijke opening. De deelnemers van het project komen uit de zogeheten ‘postcoderoos’ van de zonne- paneleninstallatie. Zij wonen in het viercijferige postcodegebied van de installatie (de Zeeheldenbuurt) of in één van de aangrenzende postcodes (waaronder Laanhuizen).

Kans gemist?  Heeft u deze kans gemist? Op het dak van het Alfa-college passen nóg eens 650 panelen. Er is dus ruimte voor meer! Grunneger Power start daarom binnenkort met een tweede fase van het project. Wanneer de tweede ronde vol is (dat wil zeggen: als er 300 zonnepanelen gereserveerd zijn), zullen we overgaan tot de plaatsing van deze panelen. Wilt u zich alvast aanmelden voor deze tweede fase? Dat kan door een mail te sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Iedereen die in het postcodegebied 9718 (Schilderswijk), 9726 (Zeeheldenbuurt), 9711 (Binnenstad-Zuid), 9724 (Oosterpoortbuurt), 9725 (Rivierenbuurt), 9727 (Stadspark, Laanhuizen) en 9743 (Vinkhuizen-Zuid) woont, en zelf energie afneemt, kan meedoen!

Hoe werkt het?  Nog even de feiten op een rij. Meedoen aan het gezamenlijke zonnedak kan met één of meerdere certificaten voor zonnepanelen van € 275,-. Een certificaat staat gelijk aan ongeveer 220 kWh. Op de circa 220 kWh die het zonnepaneel opwekt, krijgt u een energiebelastingkorting van 12,2 cent. Met één certificaat bespaart u op deze manier ongeveer 27 euro per jaar. Dat brengt de terugverdientijd van de panelen op ongeveer 10 jaar. Dit is vergelijkbaar met de terugverdientijd van zonnepanelen op uw eigen dak.

Informatiebrief 13 busbaan HOV-as Fase 3 - MEI 2016 (slot)

tijdelijke busbaanbrugHier de LAATSTE informatiebrief over de belangrijkste ontwikkelingen in de realisatie van dit 3e deel van de busbaan. (Lees meer in pdfPDF)
In het weekend van 29 april tot en met 2 mei is er, dag en nacht en volgens een strakke planning, hard gewerkt aan het tijdelijke viaduct over de Paterswoldseweg. We zijn gestart met het verwijderen van de asfaltverhardingen ter plaatse van de steunpunten en het nieuw te maken grondlichaam. Na het aanbrengen van de onderbouwconstructie, konden de brugdelen worden ingehesen. Het eerste brugdeel werd over de Paterswoldseweg geplaatst.
Meer informatie www.aanlegbusbaan050west.nl  email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Ruimte voor experimenten voor zeggenschap in de wijk

1raad debat gebiedsgericht werkenMoet de gemeenteraad zeggenschap afstaan aan bewoners in de Groningse wijken? En moeten de wijkbewoners ook geld krijgen voor projecten die de wijkbewoners belangrijk vinden? En wat is dan nog de rol van de gemeenteraad met 39 gekozen raadsleden? Dit soort vragen kwam aan de orde tijdens een bijeenkomst van de gemeenteraad op woensdag 23 maart over het zogeheten ‘gebiedsgericht werken’. De uitkomst is dat de raad wel voelt voor experimenten op dit gebied.
Klassieke manier: Het ‘gebiedsgericht werken’ is één van de pijlers van het college van B&W in Groningen. Dat betekent dat de gemeente niet meer vanuit het stadhuis maar in de wijken samen met de wijkbewoners plannen wil maken en uitvoeren. In vijf ’gebiedsteams’ werken wijkwethouders en ambtenaren samen met bewoners. “Het werk van de gemeente wordt steeds dichter bij de bewoners in de wijken georganiseerd”, vatte burgemeester Peter den Oudsten de ontwikkeling van het gebiedsgericht werken samen. “Maar kun je dan als gemeenteraad nog wel op de klassieke manier je werk doen?”, vroeg Den Oudsten, die als burgemeester ook voorzitter van de gemeenteraad is, zich af. “Hoe reageer je als raad op deze nieuwe manier van werken van de gemeente?”

Lees meer...

'GOED IDEE' voor uw wijk?

goed idee voor uw wijkHebt u een goed plan of initiatief voor uw wijk? Maar lukt het u niet om het alleen uit te voeren? Neem dan voor hulp contact op met het gebiedsteam van uw wijk.
Kijk daarvoor op de website van de gemeente: GOED IDEE Gemeente Groningen

Uw wijkwethouder Ton Schroor en het Gebiedsteam horen graag wat bewoners willen doen om hun wijk mooier en leefbaarder te maken. Er zijn al veel initiatieven in het zuiden van de stad. Het is goed mogelijk dat nieuwe en al bestaande initiatieven samengebracht kunnen worden. Graag kijkt en denkt het Gebiedsteam mee op welke wijze de gemeente kan ondersteunen.

Eerste Hulp Bij Je Financiën

1LOGO WIj Groningen RivierenbuurtKrijg meer grip op je administratie, ontvang handige tips en zet zo de eerste stap naar meer zelfvertrouwen.
Wanneer: elke dinsdagmiddag van 10 – 12 uur
Waar: MFC De Stroming aan de Merwedestraat 54, Groningen.
Het begint met één rekening die je niet meer kunt betalen. Dan twee, dan drie. Had je eerst je huishoudboekje prima op orde, door (vaak) onvoorziene omstandigheden, zoals verlies van je baan, of partner, lukt het je steeds minder goed de touwtjes aan elkaar te knopen. De (financiële) problemen stapelen zich op. Je schaamt je tegenover je vrienden en familie. Je kunt prima hulp gebruiken, krijgt graag weer grip op je administratie, maar hoe zet je de eerste stap?

Eerste hulp bij financiën: door je aan te melden bij Eerste Hulp Bij Financiën, elke dinsdagmiddag komt van 10 – 12 uur een groep wijkbewoners bijeen. Met professionele ondersteuning van vrijwilligers krijg je inzicht in je ‘papieren chaos’, tips om weer grip te krijgen op je administratie en niet in de laatste plaats alle tijd en ruimte om ervaringen uit te wisselen met groepsgenoten. De bijeenkomst is gratis. Je krijgt ondersteuning. Wat wij ervoor terugvragen is een goede motivatie en de wil om zelf je problemen serieus aan te pakken. Ruud: ‘Ik schaamde mij voor mijn geldproblemen, vooral voor mijn kinderen.

Lees meer...

Inspraak Kinderboerderij Stadspark en Free Café

1ingang van de kinderboerderij stadspark in groningenOp 18 november 2015 werd in de vergadering van de raadscommissie Beheer en Verkeer de brief van het college van B&W besproken over de verplaatsing van de kinderboerderij in het Stadspark naar het Suikerunieterrein. Enkele jaren geleden heeft de gemeenteraad een visie op de kinderboerderijen vastgesteld waarbinnen zou worden gestreefd naar privatisering. Dat is voor de kinderboerderij Stadspark niet gelukt. Wel is uit gesprekken gebleken dat AOC Terra bereid zou zijn om bij hun nieuwe vestiging op het Suikerunieterrein de boerderij mee te nemen, omdat dit ook in hun onderwijs- programma zou passen. De wijkraad Laanhuizen leek dit geen goed voornemen en heeft daartoe ingesproken bij de raadscommissie. De tekst staat hierna vermeld.
Uit de discussie in de raadscommissie bleek er gelukkig bleek ook raadsbreed (dus unaniem en dat is tamelijk zeldzaam) geen enkele steun voor dit collegevoornemen te bestaan. Wethouder Van Keulen heeft het daarom teruggenomen en heeft voorts toegezegd nu ook de € 400.000 die al enkele jaren op de plank ligt voor investeringen in de kinderboerderij, te gaan besteden.
In dezelfde brief stelt het college voor om te gaan verkennen of in het Stadspark vestiging van het Free Café mogelijk is. Dit is nu nog gevestigd op de locatie van Tuin in Stad aan de Friesestraatweg. Het college stond daarbij voor ogen om deze hervestiging te doen op de locatie van de kinderboerderij. Dat is nu dus in ieder geval niet meer mogelijk. Free Café geeft zelf aan zich op de plek van het basketbalveldje te willen vestigen. Ook dit lijkt de wijkraad geen goed idee zoals in de inspraaknotitie kort wordt aangeduid.
De onderliggende stukken van het college zijn te lezen op http://groningen.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=49074 onder punt B2.

Lees meer...

GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN IN GRONINGEN

GRONINGEN - Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, headerkunnen hiervoor terecht bij de RijbewijskeuringsArts op 20 juli en vervolgens eens per maand aan de Van Oldenbarneveltlaan 6. keuringsartsPer 1 januari 2014 is de leeftijd waarop automobilisten voor hun rijbewijs moeten worden gekeurd, verhoogd van 70 naar 75 jaar (dit geldt echter niet voor chauffeurs met rijbewijs C/D/E die wel om de 5 jaar gekeurd moeten worden, ongeacht de leeftijd). Niet altijd is duidelijk of een keuring noodzakelijk is. Sommige automobilisten die al eerder gekeurd zijn, maar de leeftijd van 75 jaar nog niet hebben bereikt, moeten worden gekeurd en anderen niet. Toch komt met enige regelmaat voor dat men een keuring ondergaat die niet nodig is. Bij twijfel is het dus raadzaam bij het CBR navraag te doen 
(telefoon: 0900-0210).
Informatie en een afspraak maken: Bent u lid van de thuiszorg, dan neemt u contact op met TSN Thuiszorg, telefoon: 0900-8615. Bent u geen lid dan belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 036-7200911  Zelf een datum reserveren kan via de website: www.rijbewijskeuringsarts.nl

Lees meer...

Promotie nieuw telefoonnr. Groningen 14 050

1TelefoonEén gemeente één telefoonnummer 14 050 voor antwoord op alle vragen aan de gemeente is wel zo makkelijk. Zie deze link: Youtube (promotiefilmpje)

Vraag aan de gemeente? Bel 14 050 of kijk op www.gemeente.groningen.nl
De gemeente sluit hierbij aan bij het initiatief van de Rijksoverheid om alle gemeenten één herkenbaar landelijk kengetal (14+) toe te kennen om de bereikbaarheid te verbeteren.
Volgens een woordvoerder van de gemeente zorgt het nieuwe nummer ervoor dat de burger de gemeente kan bereiken met één makkelijk te onthouden telefoonnummer en in de meeste gevallen meteen antwoord krijgt op de vraag. zie ook pdf14050_advertentie_wijkorganisaties.pdf

OOG-tv uitzending over beeindigen wijkraad

Uitzending OOG-tv beeindiging Wijkraad Laanhuizen - zie link OOG-TV

LOGO WEBSITE LaanhuizenKLEUR(6 mei 2015) "De wijkraad van Laanhuizen stopt er mee, het is de wijkraad niet gelukt om tenminste drie nieuwe leden te vinden.
Dat meldt de wijkraad in haar laatste nieuwsbrief. Momenteel worden enkele lopende zaken afgewikkeld. De vele onderwerpen waarin de wijkraad een rol in speelde trekt een behoorlijke wissel op de leden. Er is geen sprake van een evenwichtige taakverdeling volgens het zittende gezelschap. Het gaat niet alleen om de actuele onderwerpen en het onderhouden van contacten. Ook andere zaken die van belang zijn blijven noodgedwongen liggen. Door leeftijd en persoonlijke omstandigheden zien de huidige leden geen mogelijkheid om zelf door te gaan."
Deze wijk-website blijft voorlopig wel actief...

Subcategorieën

Adres wijkraad

LOGO_WEBSITE_LaanhuizenKLEUR

St. Wijkraad Laanhuizen
Sabotagelaan 5
Groningen

050 527 2088
laanhuizen@hotmail.com